Zwemvijver standaard

Dit is de meest gebruikte toepassing, die dan ook bij een minimum aan onderhoud een maximaal resultaat m.b.t. de waterkwaliteit, ofwel plezier aan de zwemvijver gegarandeerd.

Na de bodemdrain(s) en skimmer(s) gaat het water naar een voorfilter, meestal een zeeffilter, waar alle vaste delen vanaf 0,3 mm uit het water worden genomen. Hierna pompt de pomp het water naar het plantengedeelte om via de voorbeschreven poreuze slang in het plantengedeelte te worden verspreidt. Het vuil wat wordt verzameld in de voorfilter, wordt afgevoerd naar een pompput, waarin een dompelpomp staat opgesteld die automatisch (via een vlotter) het afvalwater naar riool, regenwaterafvoer of sloot/tuin afvoert.

Ook wordt op deze pompput de leidingen van de bodemdrain(s) aangesloten t.b.v. “leidingonderhoud”. In deze leidingen vindt namelijk ook bezinking van vuildelen plaats. Dit dient regelmatig te worden afgevoerd om “dicht groeien”van deze leidingen te voorkomen. Dit doorspoelen van de leidingen zou het best minimaal 1 x per maand kunnen geschieden, maar dit duurt dan ook slechts enkele seconden. Door middel van een zichtglas op deze afvoerleiding maken wij het afspoelen van dit vuil dan ook zichtbaar.

Mogelijke opties:

  • UVC-filtering door middel van UVC-apparatuur t.b.v. absolute helderheid en tevens afdoding van ziektekiemen.
  • Biologisch filter: door het plaatsen van een biologisch filter wordt de afbraak van de in het water opgeloste stoffen (biologische zuivering) gegarandeerd, onafhankelijk van de biologisch processen in het plantengedeelte van de zwemvijver. Dit geeft dan ook grote zekerheid m.b.t. die zuivering, en dus ook m.b.t. helder en gezond water. Het onderhoud van dit filtersysteem is slechts minimaal en zeer eenvoudig uit te voeren.

zwemvijver standaardmodel 01  zwemvijver standaardmodel 02  zwemvijver standaardmodel 03

Wilt u ook zo'n vijver?

> Maak hier een vrijblijvende afspraak

Zie ook

> Zwemvijver systeem Instap
> Zwemvijver systeem Optimum

Brochure aanvragen

Om rustig alles over de zwemvijvers van Vijvercentrum Overloon na te lezen.

brochure aanvragen

Alles voor uw vijver.