Thermometers

thermometerDe watertemperatuur heeft een directe invloed op de activiteit van de vis en het functioneren van het filter.

De watertemperatuur is dus een zeer belangrijke parameter en zeker in ons wisselende klimaat en heeft een zeer invloedrijke factor op alle biologische activiteiten in de vijver.

Aangezien de activiteit van de vis en filter afhankelijk zijn van de watertemperatuur, is dit ook direct bepalend voor wat een vis kan en zal eten en wat een filter aan afval af kan breken.

Bij het voeren moet er rekening mee worden gehouden dat er een relatie bestaat tussen de hoeveelheid voer die er gegeven wordt, het soort voer en de watertemperatuur.

Hoe warmer het water, hoe meer de vissen eten en hoe krachtiger (energierijker c.q. hoger in vet en eiwitwaarden) het voer kan zijn. U kunt het beste niet meer onder de 8-10 graden watertemperatuur voeren.

Bij een filter moet men niet vergeten dat er enige vertraging bestaat bij een veranderende watertemperatuur. Een sterk stijgende temperatuur geeft niet gelijk een actiever filter. In de praktijk betekend dit dat men de vissen in het voorjaar langzaam weer aan het voer moet brengen, waardoor het filter de gelegenheid krijgt zich aan de veranderende omstandigheden aan te passen.

Als uw vijver als een goed natuurlijk ecosysteem functioneert, dan bevindt er zich in het water een grote hoeveelheid waterinsecten die het gehele jaar door de vissen kan worden gegeten.

Om dit allemaal in de gaten te houden is een vijverthermometer noodzakelijk.

Alles voor uw vijver.